กลยุทธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:หน้าแรก > กลยุทธ์

สอนคุณให้ชนะศึกใน《มหาศึกชิงจ้าว》

2017-05-06

1.สงครามแคว้นจะเริ่มในเวลา20:00 น.ฝ่ายบุกต้องรวมตัวพี่น้องแคว้นตนและแคว้นพันธมิตรในเวลา 19:55 น.ที่NPCแม่ทัพในด่านเจี้ยนเหมินของฝ่ายศรัตรู เมื่อถึงเวลา20:00น. ให้กดไม่วาร์ป หลังจากนั้นฝ่ายบุกทั้งหมดมุ่งตรงไปโจมตีNPCแม่ทัพด่านเจี้ยนเหมิน โดยไม่ต้องสังหารคน

2.เมื่อค่าHPของNPCแม่ทัพด่านเจี้ยนเหมินต่ำ เวลานี้ต้องให้ขุนนางที่สามารถใช้รูนพยัคฆ์วิ่งไปยังแม่ทัพใหญ่เฉิงซี เมื่อNPCแม่ทัพใหญ่ตายแล้ว รีบใช้รูนพยัคฆ์ทันที เรียกแม่ทัพมายังที่นี้  ยังคงสังหารแค่NPCแม่ทัพเฉิงซี ไม่สังหารคน

3.หลังจากที่แม่ทัพเฉิงซีตายแล้ว  วิ่งไปยังประตูตะวันตก เพื่อโจมตีNPCองครักษ์ประตูตะวันตก ไม่สังหารคน

4.เมื่อค่าHPของNPCองครักษ์ประตูตะวันตกต่ำ เวลานี้ต้องให้ขุนนางที่สามารถใช้รูนพยัคฆ์วิ่งไปยังลานแม่ทัพ เพียงแค่NPCองครักษ์ประตูตะวันตกตาย ก็สามารถใช้รูนพยัคฆ์ได้ทันที เรียกแม่ทัพใหญ่มายังลานแม่ทัพ หลังจากนั้นโจมตีNPCลานแม่ทัพ ไม่สังหารคน

5.เมื่อค่าHPของNPCลานแม่ทัพต่ำ เวลานี้เวลานี้ต้องให้ขุนนางที่สามารถใช้รูนพยัคฆ์วิ่งไปยังNPCแม่ทัพใหญ่หวัง เพียงแค่NPCลานแม่ทัพตาย ก็สามารถใช้รูนพยัคฆ์ได้ทันที เรียกแม่ทัพใหญ่มายังNPCแม่ทัพใหญ่หวัง หลังจากนั้นโจมตีNPCแม่ทัพใหญ่หวัง ไม่สังหารคน

6.เมื่อแคว้นตนสามารถเข้าสู่แคว้นศรัตรูแม่ทัพใหญ่หวัง เวลานี้ต้องระวังค่าHPของNPCลานแม่ทัพ ถ้าหากลานแม่ทัพถูกศรัตรูโจมตีกลับ แม่ทัพใหญ่หวังจะกลายเป็นสถานะไร้เทียมทาน ดังนั้นแคว้นตนต้องโจมตีลานแม่ทัพอย่างต่อเนื่อง

เส้นทางฝ่ายบุกสงครามแคว้น:

1.ด่านแม่ทัพเจี้ยนเหมิน→แม่ทัพเฉิงซี→องครักษ์ประตูตะวันตก→แม่ทัพใหญ่หวัง

2.ด่านแม่ทัพเจี้ยนเหมิน→แม่ทัพเฉิงตง→องครักษ์ประตูตะวันออก→แม่ทัพใหญ่หวัง

ระวัง:ขุนนางที่สามารถใช้รูนพยัคฆ์ได้แก่(จักรพรรดิ、จักรพรรดินี、ราชครู、แม่ทัพใหญ่)ฝ่ายบุกไม่ต้องสังหารคน โจมตีแค่NPC

----------------------------------------------------------------------
ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ:https://www.facebook.com/TheWarringStatesTH/